Wat is speltherapie

Wat is speltherapie HeilooSpeltherapie is een vorm van hulpverlening voor kinderen van 3-12 jaar. Volwassenen praten over wat hen bezighoudt, kinderen spelen daarover. Het spelen wordt daarom in de therapie gebruikt als communicatiemiddel tussen kind en therapeut. Speltherapie kan ook heel geschikt zijn voor kinderen, jeugdigen of volwassenen met een verstandelijke beperking.

Over kindertekeningen:
Uit wereldwijd onderzoek (Analyzing Children’s art ’67) blijkt dat alle kinderen -ook degenen die in een flat wonen- huizen tekenen als een vierkant met een driehoek als dak. Het vierkant kan symbool staan voor bescherming, grenzen en stabiliteit. Een huis is pas veilig als er een dak op zit. Het symboliseert de driehoeksverhouding moeder-vader-kind. Veel details in het dak zorgen voor veel drukte in het hoofd. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door problemen tussen ouders waardoor het kind allerlei dingen in het hoofd haalt omdat hij de situatie niet begrijpt.

In het spel kunnen kinderen hun emoties uiten, afrekenen met gebeurtenissen uit het verleden die hen boos, bang of verdrietig maken en oefenen met nieuwe vormen van gedrag.

Met behulp van speltherapie krijgt een kind de mogelijkheid om zijn wereld op een meer positieve manier te ervaren. Het uiteindelijke doel van de therapie is dat de problemen verdwijnen of weer hanteerbaar worden voor het kind en het gezin.

‘You can discover more about a person in an hour of play than a year of conversation’
-Plato Speltherapie Praktijk-Stuk