Werkwijze

Aanmelden

De basisschool, huisarts, psycholoog, specialist of maatschappelijk werker kan speltherapie adviseren. Een verwijzing is echter niet noodzakelijk. Ouders / verzorgers kunnen hun kind zelf aanmelden voor speltherapie. Wanneer ouders gescheiden zijn, streef ik er naar beide ouders te betrekken bij de behandeling van hun kind.

Intake Werkwijze-van-Praktijk-Stuk-Heiloo

Na aanmelding en informerend gesprek, maken we een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Bij dit gesprek is uw kind niet aanwezig. Tijdens de intake praten we over uw kind en hoe u tegen de problemen aankijkt en wat de reden is van de aanmelding voor speltherapie. Samen met u bespreek ik de doelen van de therapie, de frequentie, de tijdsduur en de kosten.
Als het nodig is vraag ik, in overleg met u, aanvullende informatie aan bij de leerkracht, huis- of schoolarts of andere verwijzers.

Observaties

Wanneer wij gezamenlijk besluiten dat speltherapie aansluit bij de behoeften van uw kind en het gezin dan starten wij met twee observatiesessies. Na die eerste sessies deel ik in een evaluerend gesprek mijn bevindingen, hypotheses en conclusies met u. We stellen in overleg een behandelplan op, waarin we de doelen van de therapie vastleggen.

Sessies

Ik nodig uw kind wekelijks en op een vast tijdstip in de spelkamer uit. Een spelsessie duurt 50 minuten.

Oudergesprekken

Oudergesprekken vinden in overleg en regelmatig plaats. Ik vind het belangrijk dat ouders nauw betrokken zijn bij het therapeutisch proces van hun kind.

Duur therapie

De duur van de therapie is afhankelijk van uw hulpvraag en kan variëren van 10 tot 25 sessies. In onderling overleg bepalen we wanneer de therapie wordt afgerond. Er vindt altijd een eindgesprek plaats waarin we het verloop van de therapie evalueren.